0723341806
 

חוויתם תאונת דרכים? אל חשש. הצוות שלנו ילווה יסייע לכם להגיע לעורך הדין המתאים לכם ביותר. האתר אינו מנוהל ע"י משרד עו"ד ומספק מידע בלבד. התקשרו עכשיו לפרטים נוספים וייעוץ: 0723341806

האם יש כיסוי לפוליסת ביטוח חובה שהפרמיה בגינה טרם שולמה?

האם יש כיסוי לפוליסת ביטוח חובה שהפרמיה בגינה טרם שולמה?

בע"א 4504/11 דן בית המשפט העליון במקרה הטראגי של תאונת הדרכים שאירעה לדוד מור עת רכב על אופנוע, אותו רכש בבוקרו של אותו יום; סוכן הביטוח הנפיק לו תעודת ביטוח חובה, והוא נסע לדואר כדי לשלם עבורה. במהלך הנסיעה התרחשה תאונת הדרכים ומור נפצע קשה. הפוליסה לא שולמה. בית המשפט העליון קבע כי לפי טיבו של הביטוח הזה, לפי הנוהג שהשתרש, ולפי הדין, לא נכרת חוזה הביטוח לפני תשלום דמי הביטוח. משלא שולמה הפוליסה שהונפקה למור ולא הוחתמה בחותמת הבנק, לא נכנסה כלל לתוקף.

בית המשפט העליון קבע, עם כל הצער שבדבר, שתוקף תעודת הביטוח שהונפקה למור, הותנה בתשלום הפרמיה. מדובר בהצעה גרידא, כך נקבע, שלא התגבשה לכדי חוזה ביטוח מחייב. קיבול הצעה שכזו נעשה באמצעות תשלום דמי הפוליסה. משלא שילם מור את דמי הפוליסה, החוזה לא התבטל, אלא - לא נכרת. לפיכך נקבע כי מור אינו זכאי לפיצוי.

המסקנה האופרטיבית מן האמור לעיל הוא שיש לעשות הכל כדי להקדים את תשלום דמי הביטוח, למשל באמצעות מתן פרטי כרטיס אשראי לסוכן הביטוח במעמד הנפקת הפוליסה, ובכל מקרה לא לנסוע ברכב לפני הנפקת הפוליסה ותשלום הפרמיה.