0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם נפגע "פעולות איבה" זכאי לפיצוי מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975?

האם נפגע "פעולות איבה" זכאי לפיצוי מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975?

למרבה הצער במציאות הישראלית מתרחשים אירועי טרור כנגד רכבים נוסעים- ירי, זריקת אבנים, וכיוצ"ב. האם פגיעה כתוצאה מכך נכנסת תחת ההגדרה המשפטית "תאונת דרכים"?

תיקון מספר 8 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 הגדיר נפגע בתאונת דרכים ככזה שנגרם לו נזק גוף בתאונת דרכים, למעט אם נגרם מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970; כלומר במקרה כזה יהיה על הנפגע להגיש תביעה נקצין התגמולים ולא לחברת הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח לחובה.

מהו המסלול העדיף מבחינת גובה הפיצוי? ובכן התשובה לכך אינה חד משמעית. יתרון בולט של המסלול של קצין התגמולים על פי ביטוח החובה הוא שבכל מקרה של החמרה עתידית במצב הרפואי, ניתן לעתור להגדלת הפיצוי; במקרה של תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 הפיצוי שיתקבל – בין בפסק דין או בהסכם פשרה עם חברת הביטוח – יהיה סופי, ולא תינתן תמורה נוספת במקרה של החמרה עתידית.