0723341806
 

חוויתם תאונת דרכים? אל חשש. הצוות שלנו ילווה יסייע לכם להגיע לעורך הדין המתאים לכם ביותר. האתר אינו מנוהל ע"י משרד עו"ד ומספק מידע בלבד. התקשרו עכשיו לפרטים נוספים וייעוץ: 0723341806

האם פציעה של משתמש בקורקינט מכני תיחשב "תאונת דרכים"?

האם פציעה של משתמש בקורקינט מכני תיחשב "תאונת דרכים"?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, מגדיר "תאונת דרכים" כך- מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה... או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי...";

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגדיר מהם הרכבים החוסים תחת הגדרת החוק- "רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות".

תופעה נפוצה בכבישי ומדרכות ארצנו היא הקורקינטים הממונעים. יש מי שרואים בה ברכה ואחרים רואים בה קללה.. האם מדובר ב"רכב" הנכנס תחת הגדרת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975?

אשר לפגיעה שתיגרם למשתמש בקורקינט עצמו כתוצאה מהשימוש בכלי, נראה כי בכל מקרה הוא לא יזכה בפיצוי, יהא אשר יהא סיווגו של הכלי על פי החוק. אם מוגדר הכלי כ"רכב מנועי", קובעים סעיף 7(3) ו-(5) לחוק כי מי שנפגע כשנהג ברכב בלא רישיון או בלא ביטוח לא יהיה זכאי לפיצוי. מאחר שהקורקינט אסור ביבוא ובשימוש בארץ, ההנחה היא כי לא ניתן לו רישיון ולא נערך לו ביטוח. אם הכלי אינו מסווג כ"רכב מנועי", כי אז ממילא אין הוא נכנס לגדרו של החוק, ואינו מקים זכות פיצוי למשתמש, מלכתחילה. [ראה: דיווי שפורן נגד זק תורג'מן ואח' (ע"א 2606/06].