0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

מה העלות של הגשת תביעה?

מה העלות של הגשת תביעה?

בנוסף לאגרות המשפט הקבועות בתקנות שיש לשלם עם כל הגשת תביעה, יש הרבה הוצאות נלוות להגשת כתב תביעה. 

לפי הקבוע בתקנות - בתביעה לפיצויים בגין נזק גוף, אם בית המשפט יראה לנכון שיש צורך לאבחן את מצבו הרפואי של התובע וימנה מומחה רפואי, התובע הוא זה שיממן את מינוי המומחה.
הוצאות בגין ההליך המשפטי: איסוף חומר רלוונטי לתביעה – מסמכים, ראיות, תיק רפואי וכדו', הוצאות בגין הבאת עדים, לעיתים נזקקים לעזרה של אנשי מקצוע – גרפולוג, חוקר וכו', חוות דעת מומחים, ולכל הנ"ל נדרש לשלם סכומים לא קטנים על מנת לקבל את השירות המבוקש.
ניתן לכלול בכתב התביעה את כל ההוצאות שנגרמו בעקבותיה, אך החזר ההוצאות תלוי בתוצאות המשפט. גם אם יצא התובע זכאי, בית המשפט שוקל האם כל ההוצאות היו נחוצות ומוצדקות לשם בירור והוכחת התביעה, במקרה שיקבע בית המשפט שהוצאה מסוימת הייתה מיותרת התובע יישא באחריות אותו תשלום ולא יקבל עליו החזר.
בנוסף, יש לשלם לעורך הדין שכר טרחה. בסעיף 16 לחוק הפלת"ד, קובעים מה יהיה הסכום אותו יקבל עורך הדין והכל לפי המצב בו נסגר התיק –
אם לאחר תאונת הדרכים הוגשה לחברת הביטוח דרישה לפיצויים והתיק נסגר בהסכם פשרה – ישלם התובע 8% מהסכום המלא שקיבל, בצירוף מע"מ.
אם לא הוסכמה פשרה בתיק עם חברת הביטוח והוגש כתב תביעה לבית משפט, גם אם לאחר הגשת התביעה הושגה פשרה – ישלם התובע 11% מהסכום המלא שקיבל, בצירוף מע"מ.
במקרה שהתנהל הליך משפטי מלא, ונסגר התיק בפסק דין – ישלם התובע 13% מהסכום שקבע בית המשפט, בתוספת מע"מ.
ברוב המקרים פוסק בית המשפט על הנתבע גם תשלום של הוצאות שכר טרחת עו"ד.