0723341806
 

חוויתם תאונת דרכים? אל חשש. הצוות שלנו ילווה יסייע לכם להגיע לעורך הדין המתאים לכם ביותר. האתר אינו מנוהל ע"י משרד עו"ד ומספק מידע בלבד. התקשרו עכשיו לפרטים נוספים וייעוץ: 0723341806

מי ישלם את ההוצאות הרפואיות שאדרש לקבל אחרי סיום התיק?

מי ישלם את ההוצאות הרפואיות שאדרש לקבל אחרי סיום התיק?

הוצאות רפואיות מכוסות על ידי חברת הביטוח. בעבר – הדבר נעשה באמצעות התחייבות של חברות הביטוח לתשלום הליכים/בדיקות שאינם מכוסים בסל הבריאות. לגבי טיפולים/בדיקות הכלולים בסל, יש בקופת החולים רישום של 'הגורם המפנה' כאשר כתוב 'תאונת דרכים' אז הועבר החשבון בגין הטיפול לחברת הביטוח.
בשנת 2010 במסגרת חוק ההסדרים נקבע הסדר חדש – חברות הביטוח בתחילת שנת התקציב מקצות סכום לקופות החולים ומתוך סכום זה ממומנים הטיפולים לנפגעי תאונות דרכים.
באותה שיטה מקבל נפגע ת"ד גם טיפולים עתידיים הכלולים בסל הבריאות. לגבי טיפולים עתידיים שאינם כלולים בסל הבריאות – את אלה צריך לקחת בחשבון במסגרת חישובי הנזק טרם פשרה. אילו טיפולים רפואיים עתידיים יהיו נחוצים – את התשובות לשאלות אלה אפשר לקבל במשלוח שאלות הבהרה למומחים מטעם בית המשפט.
כדאי לשמור כל קבלה מכל הוצאה שנגרמת לנפגע בעקבות תאונת הדרכים, לאו דווקא אם המדובר בהוצאה רפואית. גם הפסדים כספיים הנגרמים בעקבות התאונה נכללים בסך חישוב הפיצויים. לדוג' – משלוח מצרכים מהסופר כי הנפגע אינו יכול לבצע את הקניות בכוחות עצמו, נסיעות במוניות וכדו'.
על ההוצאות שצפויות לעתיד והנפגע עדיין אינו יודע את סכומם, כגון: סדרת טיפולי פיזיותרפיה, נסיעות לטיפולים, קניית תרופות וכו'. יש לנסות ולהעריך יחד עם מומחה או הרופא המטפל מהו שיעור ההוצאות העתידיות הצפויות ולכלול דרישה זו בתביעה לפיצויים. בנוסף, יש לברר האם תתכן החמרה במצבו הרפואי של הנפגע, ואם אכן כך יש לנסות לתרגם את ההחמרה הצפויה לסכום כספי שיכסה את כל ההוצאות הנלוות לכך.
חובה להעריך את גובה ההוצאות העתידיות הצפויות ולכלול גם אותם בכתב התביעה. מרגע שנפסק סכום הפיצויים או נחתם הסכם פשרה אין אפשרות לתבוע שנית בגין אותה פגיעה.