0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

מי ישלם לי את הפיצוי אם נפגעתי בתאונת פגע וברח?

מי ישלם לי את הפיצוי אם נפגעתי בתאונת פגע וברח?

עבור מקרים בהם זהות הנהג האחראי לפיצויים אינו ידוע, כלומר כאשר לא ידועה זהות החברה המבטחת, הוקמה "קרנית", קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.
קרנית, היא תאגיד ציבורי שהוקם מכוח סעיף 10 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
קרנית אמונה על פיצוי נפגעי תאונות דרכים שאין ביכולתם לתבוע מבטחת: נפגעים מרכב ללא כיסוי ביטוחי (כאשר הנהג היה חסר רשיון, כאשר הרכב היה גנוב, כאשר נעשה ברכב שימוש החורג מתנאי הפוליסה או כאשר הפגיעה נגרמה על ידי רכב שלא בוטח כחוק); נפגעים מרכב שהיה מבוטח מחברת ביטוח שנכנסה להליכי פירוק ונפגעים מרכב שמבטחו אינו ידוע- כגון תאונות פגע וברח.
בתאונת פגע וברח לא ידועה זהות הנהג ובשל כך זהות החברה המבטחת לוט בערפל, מכאן שאין שום אפשרות לתבוע אף חברת ביטוח. על מנת להעניק מענה מהיר ויעיל לנפגעים אלו הוקמה קרנית.
יוער כי קרנית אינה מפצה נהגים להם לא היה ביטוח.
קרנית מקבלת את מימונה מפרמיות ביטוח החובה.