0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

עורך הדין שאני רוצה לבחור מייצג גם חברות ביטוח האם יש בכך בעיה?

עורך הדין שאני רוצה לבחור מייצג גם חברות ביטוח האם יש בכך בעיה?

אין מניעה עקרונית לפנות לעורך דין שמייצג גם חברות ביטוח ולא רק נפגעים.

יחד עם זאת, חשוב לברר כי עורך הדין אליו פונים, אינו מייצג את חברת הביטוח הספציפית אותה מבקשים לתבוע שכן במקרה זה נוצר מצב של ניגוד עניינים עבור עורך הדין.
יש לזכור, שעורכי דין אשר מייצגים חברות ביטוח, עושים זאת בתיקים רבים שמועברים אליהם לטיפול מהמבטחת בעוד הנפגע הבודד מביא עימו רק תיק אחד. סיטואציה כזו עשויה להיות בעייתית מאוד ורצוי להימנע ממנה.
הגשת תביעת תאונות דרכים - הבדלים נוספים אותם יש לקחת בחשבון הינם שיטות עבודה שונות בין משרדי עורכי הדין המייצגים חברות ביטוח לבין כאלה המייצגים תובעים.
לרוב, תקבל יחס אישי יותר ומבין יותר ועדכונים תכופים יותר מעורכי דין המייצגים נפגעים פרטיים, שכן העבודה מול חברות הביטוח הינה מול גורמים מקצועיים ובהתנהלות אישית פחות.
בשורה התחתונה אין מניעה לפנות לעורכי דין המייצגים גם חברות ביטוח, אך ככלל אצבע עדיפה פניה לעורכי דין המייצגים נפגעים.