0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

פגיעה ממנוף של רכב חונה– תאונת דרכים?

פגיעה ממנוף של רכב חונה– תאונת דרכים?

ביהמ"ש המחוזי בחיפה קבע ב- ע.א (ח"י) 1753/05 כי פגיעה כתוצאה מחבלה במהלך העברת מבנה נייד על ידי מנוף של משאית – הינה "תאונת דרכים".

נקבע כי במקרה זה מדובר ברכב דו-ייעודי; הוא בעל ייעוד תעבורתי מחד, ומאידך בעל ייעוד לא-תעבורתי, שעניינו השימוש במנוף. בעת שהתרחשה התאונה לא איבד רכב-המשאית את ייעודו התעבורתי.

מדובר במשאית ועליה מנוף. הייעוד הלא-תעבורתי של המנוף הינו הרמת מטענים ושינועם. הייעוד הרגיל והטבעי של מנוף המותקן על רכב אינו מצומצם אך ורק להעמסה ופריקה של מטען על הרכב עצמו.

ייעודו המקורי כולל גם הרמת מטען והזזתו ממקום למקום, גם אם אינו מיועד להובלה במשאית. דומה שפירוש אחר סוטה מייעודו המובנה, הטבעי והרגיל של המנוף.

ביהמ"ש הבהיר אפוא, כי ייעודו המקורי של הרכב ייבחן על-פי ייעודו המובנה, הרגיל והטבעי, ולא על-פי הרשום במרשם כלשהו או על-פי הייעוד הספציפי שאותו ביקש הבעלים להגשים.

במבחן זה, ייעודו הטבעי והרגיל של המנוף שהותקן על המשאית נשוא הדיון, הינו הרמה והורדה של מטענים, ולא רק העמסה ופריקה מהמשאית.

נפילת המבנה הינה במתחם הסיכון, הנובע מניצול הכוח המכני. הרמת מטען טומנת בחובּה, תמיד, סיכון לנפילתו, בין מחמת פגם במנוף, ובין מחמת פגם בקשירה.