0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם יש הבדל בגובה הפיצוי בין מבוגר לילד?

האם יש הבדל בגובה הפיצוי בין מבוגר לילד?

בבואנו להשיב על שאלה זו, ראשית עלינו להבין כיצד מחושבים הפיצויים, אחד הפרמטרים המהותיים בחישוב הפיצויים הינו גיל הנפגע.
ככלל, כאשר הנפגע צעיר יותר, סכום הפיצויים יהיה גבוה יותר שכן אחד מהרכיבים העיקריים בפיצוי בגין פגיעת גוף מתייחס לאובדן כושר השתכרות בעקבות התאונה.
לכן, ככל שאדם צעיר יותר כך נותרת תקופה ארוכה יותר עד הגיעו לגיל פנסיה (תוחלת חיי עבודה ארוכה יותר) ולכן, הפיצוי הוא עבור תקופה ממושכת יותר ובדרך כלל גבוה יותר.
יחד עם זאת, יש לזכור כי פיצוי בגין הפסדי השתכרות עתידיים יחושב רק מתום השירות הצבאי.
עובדה זו מקטינה את הפיצוי העתידי הנפסק לילדים עבור הפסדי שכר עתידיים שכן נדרשת התאמת הערך הכספי של פיצוי אותו הוא מקבל היום, עבור כספים להם היה זכאי רק בעתיד.
ככלל אצבע, ניתן לומר כי ככל שהנפגע צעיר יותר, פגיעתו חמורה יותר והשתכרותו גבוהה יותר, כך יהיה הפיצוי גבוה יותר.