0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

לפני התאונה השכר שלי היה 50 אלף, האם אקבל פיצוי בגובה השכר שהיה לי?

לפני התאונה השכר שלי היה 50 אלף, האם אקבל פיצוי בגובה השכר שהיה לי?

סעיף 4.(1) לחוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים- עורך דין תאונות דרכים המלצה.
"בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק (להלן - הכנסה מרבית);"
מלשון החוק ברור כי גובה הפיצוי שניתן לקבל בגין הפסדי שכר, מוגבל, ולא ילקח בחשבון בסיס שכר הגבוה משילוש השכר הממוצע במשק.
חשוב לזכור, כי במסגרת תביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יש לנכות מהשכר ברוטו את מס ההכנסה בו חייב הנפגע ובלבד שלא מדובר בשיעור של למעלה מ- 25%.
עוד יש לזכור, כי אין לנכות מהשכר ברוטו ניכויי חובה אחרים כגון ביטוח לאומי ומס בריאות.
התוצאה המתקבלת היא שמשילוש השכר הממוצע ברוטו, יש לנכות מס הכנסה בשיעור של 25% וזהו בסיס השכר המקסימלי שילקח בחשבון.
הרציונל שעומד מאחורי הגבלת בסיס השכר לשילוש השכר הממוצע במשק, הוא האיזון שבין היות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק סוציאלי אשר אינו דורש אשם ומקנה לכל נפגע פיצוי מחד, והעלות הכלכלית של פיצוי לכל נפגע מאידך.