0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם אפשר לערער על גובה אחוזי הנכות שנקבעו ע"י בית המשפט?

האם אפשר לערער על גובה אחוזי הנכות שנקבעו ע"י בית המשפט?

נכותו של נפגע תאונת דרכים יכולה להקבע בשתי דרכים עיקריות:
האחת – מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפגיעה, אשר יבדוק את הנפגע, יעיין במסמכים הרפואיים הרלבנטיים ויכתוב חוות דעת בה יקבע את שיעור נכותו של הנפגע.
אין דרך "לערער" על קביעתו של המומחה. הדרכים לתקוף את קביעתו היא באמצעות משלוח שאלות להבהרת חוות דעתו, או זימונו של המומחה לבית המשפט כדי שייחקר על שכתב בחוות הדעת.
השניה – קביעה על פי דין בהתאם להוראות סעיף 6 ב' לחוק הפיצויים (בדרך כלל קביעה של המוסד לביטוח לאומי במקרה בו התאונה הינה גם תאונת עבודה).
במקרים נדירים, יאפשר בית המשפט לבעל דין להביא ראיות לשם סתירת קביעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.
מדובר במקרים נדירים יחסית והנימוקים הם בדרך כלל נימוקים של צדק (כלומר: אם התעלמה הועדה הרפואית מממצאים רפואיים רלוונטיים, מזכויותיו של הניזוק, מטענותיו, או במקרה בו השתנה מצבו לרעה).
במידה וניתנה רשות ע"י בית המשפט להביא ראיות לסתור, ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו לבדיקת אותם העניינים בהם נראה כי יש מקום להציג ראיות סותרות.