0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם אפשר לערער על גובה אחוזי הנכות שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי?

האם אפשר לערער על גובה אחוזי הנכות שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי?

על קביעת הועדה הרפואית בדרגה הראשונה ניתן לערער בפני הועדה הרפואית לערערים של המוסד לביטוח לאומי. אז יומלץ להמציא גם חוות דעת של מומחה רפואי פרטי על מנת לחזק את טענות המערער.
על קביעת ועדה זו ניתן לערער בשנית בפני בית הדין האזורי לעבודה בנוגע לשאלות הקשורות לחוק בלבד.
במידה ומצבו של הנפגע הוחמר והוא סבור כי אם היה מופיע בפני הועדה היו נקבעים לו אחוזי נכות גבוהים יותר, יש אפשרות להגיש תביעה חוזרת בגין החמרת מצב ובלבד שחלפה לפחות חצי שנה ממועד הקביעה האחרונה של הוועדה הרפואית.
במקרים בהם סבור הנפגע כי לא התייחסה הועדה הרפואית לכל פגיעותיו, או במקרים בהם התעלמו חברי הועדה ממסמכים רפואיים רלוונטיים ניתן לבקש מבית המשפט להביא ראיות על מנת לסתור את קביעת הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי וזאת על פי סעיף 6ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.