0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם יש כיסוי לפוליסת ביטוח חובה בהיעדר רישיון נהיגה?

האם יש כיסוי לפוליסת ביטוח חובה בהיעדר רישיון נהיגה?

רוב הנהגים מודעים לצורך בביטוח חובה תקף אשר יכסה נזקי גוף במקרה חלילה של תאונת דרכים. ואולם לא כולם מודעים כך שבהיעדר רישיון נהיגה- לא יהיה תוקף לביטוח החובה; כלומר גם אם רכשת פוליסת חובה וביטחת את הרכב, במידה ואין לך כיסוי ביטוחי- לא תוכל לקבל פיצוי מכוחה של אותה פוליסה תקפה וקיימת. סעיף 8(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע- 2010, קובע:

"מבטח פטור מחובתו לפי פוליסה זו אם הנוהג ברכב לא היה בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג כלי הרכב המבוטח...".

ואולם אין להרים ידיים. ייתכן כי בכל זאת ניתן לאלץ את חברת הביטוח לפצות את הנפגע. יש לבדוק את תנאי הפוליסה, ואם הסייג בדבר היעדר רישיון נהיגה לא הובלט כראוי, בהחלט ניתן לדרוש פיצוי מלא, זאת מכוחו של סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, הקובע כך:


"תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצוינו בה בהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם".