0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

התיק עומד להסתיים בפשרה ודורשים ממני לחתום על כתב סילוק האם אני חייב לחתום?

התיק עומד להסתיים בפשרה ודורשים ממני לחתום על כתב סילוק האם אני חייב לחתום?

בראש ובראשונה התשובה היא כן.
כתב הסילוק הינו הסכם הנחתם בין הנפגע לבין חברת הביטוח במסגרתו מצהיר הנפגע, כי בתמורה לסכום הפיצויים אותו הוא צפוי לקבל מחברת הביטוח, לא יהיו לו תביעות או דרישות נוספות מחברת הביטוח בגין אותה תאונה עבורה הוא מקבל פיצויים.
ישנם סוגים שונים של שטרי סילוק בתביעות שונות ויש רלבנטיות להיותה של התאונה, תאונת עבודה.
כתב הסילוק מכיל ברוב המקרים סעיף שיפוי, שמשמעו התחייבות של הנפגע להחזיר כספים לחברת הביטוח במידה וזו תתבע על ידי גורמים אחרים (שאינם הנפגע) בגין אותה תאונה.
בקשר עם סעיף זה, יש לוודא שעורך הדין המטפל בנפגע מקפיד על כך שמתוך ההתחייבות של הנפגע לשפות את חברת הביטוח יוחרגו תביעות צפויות של גורמים כגון קופת החולים (שתתבע מחברת הביטוח החזר עבור הטיפולים שקיבל הנפגע) והמוסד לביטוח לאומי (לגבי אותם סכומים המנוכים מתביעת הנפגע).
כאמור, אין דרך לקבל פיצוי בפשרה מחברת הביטוח, בתביעות תאונת דרכים, ללא חתימה על כתב סילוק. נפגע בתאונת דרכים שרוצה לסיים את תביעתו בדרך של פשרה עם חברת הביטוח, חייב לחתום על כתב הסילוק כיוון שבלי חתימתו חברת הביטוח לא תשלם לו את הפיצויים המגיעים לו. חברת הביטוח 'מבטחת' את עצמה בכך שיש לה מסמך חתום מהנפגע המורה על סילוק התובענה לאחר קבלת הכספים.