0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

חוץ מפגיעות גוף נגרם גם נזק גדול רכב מי ישלם עליו?

חוץ מפגיעות גוף נגרם גם נזק גדול רכב מי ישלם עליו?

מדובר בשתי תביעות נפרדות:
האחת בגין נזקי הגוף, אותה נגיש כנגד החברה המבטחת את הרכב בו נסענו בביטוח חובה.

השנייה, בגין נזקי הרכוש, תוגש כלפי חברת הביטוח של הרכב האשם.
תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף הינה תביעה נפרדת לחלוטין מתביעת רכוש, ולכן יחולו עליה כללים שונים. בנזקי גוף בתאונת דרכים, אין רלוונטיות לשאלת האשם, ותמיד תוגש התביעה כנגד החברה אשר מבטחת את הרכב בו נסענו.
בתביעת רכוש, אשר תוגש בגין הנזק שנגרם לרכב, האשם באירוע מהווה גורם מכריע בשאלה לאן תופנה התביעה.
חשוב לזכור, אדם אשר ביטח את רכבו בביטוח מקיף יכול להגיש את התביעה לחברת ביטוח שלו במידה והוא חפץ בכך. אולם, בהחלטה זו יהיה עליו לשאת בהשתתפות עצמית ובעליית הפרמיות. לכן, מומלץ לפנות לעור דין המתמחה בתחום נזיקין ותאונות דרכים, על מנת שיתבע את ההפסדים שנגרמו לרכוש ובכך להימנע מהפעלת הפוליסה על כל המשתמע מכך, במידת האפשר.