0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

קיבלתי כסף מחברת ביטוח על אובדן כושר עבודה, האם הסכומים יקוזזו?

קיבלתי כסף מחברת ביטוח על אובדן כושר עבודה, האם הסכומים יקוזזו?

סכומים שמתקבלים אצל נפגע על פי פוליסה לאובדן כושר עבודה עבורה הוא משלם פרמיות ביטוח לחברת הביטוח, לא יקוזזו מכספי פיצויים המתקבלים ממבטחת החובה של הרכב בו נפגע התובע.
על פי סעיף 86 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968, במסגרת תשלום הפיצויים, לא יובאו בחשבון סכומים ששולמו או שעתידים להיות משולמים לניזוק בגין אותה תאונה על פי חוזה ביטוח, בכלל זה, ביטוח על אבדן כושר עבודה.
הרציונל העומד מאחורי גישה זו הינו כי תשלומים קבועים אותם משלם הניזוק לגוף פרטי מסחרי בכדי ליצור לעצמו וודאות ורשת ביטחון כלכלית במקרה של אירוע ביטוחי, יעמדו לו בעת צרה ויהיה גוף כלכלי כלשהו שיוכל להיטיב את נזקו, וזאת בנפרד מן השאלה האם יש מעוול החב כלפיו או לא.
הוא הדין הנוהג גם לגבי ביטוחים פרטיים אחרים אותם משלם הניזוק מכיסו, כגון פוליסה לתאונות אישיות.