0723341806
 

חוויתם תאונת דרכים? אל חשש. הצוות שלנו ילווה יסייע לכם להגיע לעורך הדין המתאים לכם ביותר. האתר אינו מנוהל ע"י משרד עו"ד ומספק מידע בלבד. התקשרו עכשיו לפרטים נוספים וייעוץ: 0723341806

האם אחרי שחתמתי על כתב וויתור ניתן לפתוח את התיק שוב?

האם אחרי שחתמתי על כתב וויתור ניתן לפתוח את התיק שוב?

כתב ויתור וסילוק הוא למעשה הסכם שנחתם בין הנפגע לבין חברת הביטוח במסגרתו מוסדרים התנאים במסגרתם תשלם חברת הביטוח לנפגע/מבוטח את הפיצוי לו הוא זכאי.

למעשה מסדיר כתב הויתור את הסכמתם של הצדדים לכך שהפיצוי אותו מקבל הנפגע הוא תמורה לוויתורו על כל תביעות או דרישות נוספות מחברת הביטוח בגין אותו אירוע ספציפי עבורו הוא מקבל פיצוי.
כתב הוויתור כולל גם את הסנקציות שיוטלו על הנפגע במידה ולא יעמוד בהתחייבותו ויעמיד דרישות או תביעות נוספות מחברת הביטוח בגין אותו האירוע.
חתימה על כתב ויתור הינה תנאי לקבלת הפיצוי.
חשוב להבין , עם חתימה על כתב ויתור וקבלת הפיצוי המוסכם מסתיים התיק סופית.
במקרים נדירים בלבד, ניתן יהיה לתבוע ביטול של כתב הוויתור, שהינה חוזה לכל דבר ועניין בין הנפגע לבין חברת הביטוח.
העילות לביטול כתב הוויתור הינן עילות על פי דיני החוזים כגון טעות, הטעיה, עושק.