0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם התנגשות בעץ נחשבת תאונת דרכים?

האם התנגשות בעץ נחשבת תאונת דרכים?

התנגשות בעץ איננה מהווה המקרה הקלאסי של תאונת דרכים, אך כפי הגדרות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975 ניתן לומר כי התנגשות רכב בעץ מהווה תאונת דרכים, כמובן כל עוד אירעה ההתנגשות בין העץ לבין רכב מנועי ...

ככלל תאונת דרכים מוגרת כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

העיקרון הבסיסי של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי כל אדם שנפגע בתאונת דרכים ללא חשיבות לשאלה מי אשם בגרימתה, זכאי לקבל פיצוי בשל נזקי גוף שנגרמו לו. התנגשות רכב בעץ הנובעת משימוש ברכב לצורכי תחבורה. לדוגמא: נהג רכב שמאבד שליטה על רכבו ומתנגש בעץ בדובר בתאונת דרכים, כל עוד הדבר אינו נעשה בזדון.

אם נפרש הגדרה זו בהתאמה למקרה שלפנינו נוכל לומר כי התנגשות בעץ מהווה תאונת דרכים מסוג "תאונה עצמית"  כל עוד לא נעשתה בזדון.

בשורה התחתונה: אדם שנסע במכוניתו והתנגש בעץ אם נגרם לו נזק גוף הוא תובע את חברת הביטוח שבה הוא מבוטח בביטוח חובה.