0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

לאיזה בית משפט מגישים תביעה על תאונת דרכים?

לאיזה בית משפט מגישים תביעה על תאונת דרכים?

 תשובה לשאלה זו תלויה במספר גורמים ומשתנים:

כללי מקום השיפוט קבועים בתקנות 3-7 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984. באופן כללי ניתן לומר כי  התביעות בגין נזקי גוף ו/או רכוש בהן הנתבעת הינה חברת ביטוח או קרנית, תוגשנה בכל מקום שמתאים ונוח לנפגע או ולעורך דינו וזאת בשל העובדה של פי דין, ניתן לתבוע בית עסק בכל מקום בו קיים סניף שלו.

במקרה של חברות ביטוח, מדובר כמובן, בכל הארץ.

בתביעות בהן הנתבע הוא נהג אחר בלבד, תוגש התביעה בד"כ במקום מגוריו של הנתבע.

הכללים לפיהם נקבעת סמכות שיפוט עניינית (בית משפט שלום, מחוזי וכיו"ב) קבועים בחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984.

בהתייחס לתביעות בגין נזקי תאונות דרכים תקבע ערכאת שיפוט לפי שווי התביעה: בתביעות בהן מוערך הנזק בסכום הנמוך מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט השלום. כאשר מדובר בתביעות בהן הנזק מעורך בסכום הגבוה  מ- 2,500,000 ש"ח תוגש התביעה בבית משפט מחוזי.