0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

מהו שכר טרחת עורך-דין בטיפול בתיק תאונת דרכים?

מהו שכר טרחת עורך-דין בטיפול בתיק תאונת דרכים?

כללי לשכת עורכי הדין כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) , תשל"ד - 1977, קובעים כדלקמן:

שכר טרחה בעד טיפול בתביעה שהוגשה לבית המשפט ונסתיימה בפסק דין, לא יעלה על 13% מהסכום שנפסק בצירוף מע"מ.

שכר טרחה בעד טיפול בתביעה שהסתיימה בפשרה לאחר הגשת תובענה לבית המשפט, לא יעלה על 11% מהסכום שהוסכם שישולם לנפגע בצירוף מע"מ.

שכר טרחה בעד טיפול בתביעה שהסתיים ללא הגשת תביעה, כלומר כאשר לא היו הליכים משפטיים יעמוד על 8% מהסכום שהוסכם שישולם לנפגע בצירוף מע"מ.

יוער כי מסעיף 1 של הכללים, עולה כי הוא אינו שולל תשלום שכר טרחה בסכום הקבוע מראש, וממילא המחוקק גם איננו קבע את גובהו. יחד עם זאת לא ניתן לגבות שכר טרחה הן באחוזים והן בסכום מוסכם מראש בעת ובעונה אחת.