0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

מה קורה אם הפיצויים מביטוח לאומי גבוהים מהפיצויים של תאונות הדרכים?

מה קורה אם הפיצויים מביטוח לאומי גבוהים מהפיצויים של תאונות הדרכים?

כלל יסוד בדיני הנזיקין הוא כי אין הם באים על מנת להיטיב עם הניזוק אלא במטרה "להשיב את המצב לקדמותו", כלומר אין המטרה היא כי ירוויח הניזוק, אלא שיחזור למצבו כפי שהיה ערב קרות התאונה. ראו גם עורך דין תאונות דרכים המלצה..
בית המשפט, בהעריכו את הפיצוי יבחן את רכיבי הנזק השונים וישום את סכום הפיצוי הכולל. או אז יבחן בית המשפט מהם הסכומים אותם יש לנכות מסכום הפיצויים אליו הגיע.
בין הסכומים אותם יש לנכות, מצויים כל הכספים אותם קיבל הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי בגין אותה הפגיעה בגינה הוגשה התביעה.
לכן, אם יהיה סכום התגמולים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, גבוה מסכום הפיצוי אליו הגיע השופט בחישוביו – תדחה התביעה, שכן אין התובע זכאי לפיצוי הגבוה מסך נזקיו.
מקרה יוצא דופן לכלל זה, הוא כאשר הגורם הנתבע, אינו מעבידו של הנפגע, שאז, על פי חוק, זכאי התובע לפיצוי נוסף בסך של 25% מסכום הנזק המוערך ואז יוצא שהפיצוי הכולל שמתקבל אצלו הוא 125% משיעור הנזק שנגרם לו בפועל.