0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

נפצעתי קשה בתאונת דרכים ואני מבקש לקבל את הטיפול בחו"ל - האם חברת הביטוח תממן את ההוצאות?

נפצעתי קשה בתאונת דרכים ואני מבקש לקבל את הטיפול בחו"ל - האם חברת הביטוח תממן את ההוצאות?

בפס"ד רע"א  1271/12 הכשרה נגד פלונים– עקב פגיעה קשה בתאונת דרכים בית המשפט המחוזי קבע מספר מומחים רפואיים שיבדקו את היקף ניזקה של הנפגעת, בין המומחים ד"ר דניאל ויילר קבע שיש לה פגיעה קשה בחזה ובמערכת הנשימה, והמליץ לנפגעת בהתייעצות עם מנתח נוסף בתחום לעבור ניתוח בחו"ל שאמור לשפר משמעותית את מצבה.

בית המשפט המחוזי קיבל זאת ופסק, כי על חברת הביטוח לממן את הוצאות הניתוח בבוסטון. על כך הגישה חברת הביטוח ערעור כאשר אחת מטענותיה העיקריות הוא שההבדל בגובה הפיצויים אם הנפגעת תעבור את הניתוח בארץ או בחו"ל משמעותי ויש להתחשב בחוק ההתייעלות הכלכלית.

פס"ד  ע"א 357/80 נעיםנ' ברדה–דעתו של הנשיא ברק – יש לחייב את המזיק רק בהוצאות הנחוצות באופן סביר לשם החזרת המצב לקדמותו. במצב שקיימת אפשרות של שני טיפולים רפואיים שונים יש לבחור בדרך המקלה על המזיק. מנגד, מקום בו הוכח צורך רפואי מהותי בטיפול היקר יותר, יידרש המזיק לשאת בהוצאות טיפול זה.

לעומתו סבר הנשיא שמגר כי אין לחייב את המזיק לשאת בעלות הטיפול הרפואי הטוב ביותר לניזוק, מקום בו חורגות הוצאות הטיפול מגדר "ההוגן או ההולם".

במרוצת השנים עולה לא פעם מפסיקותיו של בית המשפט העליון כי גישתו של השופט ברק היא העדיפה וכי היקף הפיצויים בגין טיפולים רפואיים ייבחן תמיד בראי נסיבותיו המיוחדות של הניזוק האינדיבידואלי. שעל פי גישה זו יש להחזיר את המצב לקדמותו בצורה הטובה ביותר, ובלבד שאין מדובר בתועלת שולית וספקולטיבית בלבד.

כאשר עומד פער משמעותי בין עלותו של טיפול במוסד רפואי אחד לשני, מקום בו הוכיח הניזוק כי קיימים שיקולים רפואיים כבדי-משקל המטים את הכף לטובת ביצוע הטיפול במוסד רפואי מסוים, נסוג השיקול הכספי מפני צרכיו הרפואיים של הניזוק, ועל המזיק תוטל עלות הטיפול.

מסקנה זו מתבקשת ביתר שאת מקום בו עשוי הטיפול הרפואי שעלותו עומדת במחלוקת להציל את חייו של הניזוק, או לצמצם סיכון עתידי לקיצור תוחלת חייו.