0723341806
 

חוויתם תאונת דרכים? אל חשש. הצוות שלנו ילווה יסייע לכם להגיע לעורך הדין המתאים לכם ביותר. האתר אינו מנוהל ע"י משרד עו"ד ומספק מידע בלבד. התקשרו עכשיו לפרטים נוספים וייעוץ: 0723341806

שנים לאחר תאונה נגרמה החמרה רצינית במצבי האם אוכל לתבוע שוב?

שנים לאחר תאונה נגרמה החמרה רצינית במצבי האם אוכל לתבוע שוב?

ככלל, חתימה על הסכם פשרה ובוודאי מתן פסק דין על ידי בית משפט בתביעה על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מסיימת את התובענה באופן סופי ומוחלט.
כאשר מדובר בפשרה מול חברת הביטוח, כרוך התשלום בחתימתו של הנפגע על שטר סילוק במסגרתו הוא מתחייב כלפי חברת הביטוח שלא לתבוע תביעות נוספות בגין אותה תביעה.
שטר הסילוק האמור, הינו חוזה מחייב בין הנפגע לבין חברת הביטוח. מצד אחד מתחייב הנפגע שלא לדרוש דרישות נוספות ומצד שני מתחייבת חברת הביטוח לשלם את הפיצוי שהוסכם בין הצדדים.
בהיותו חוזה, העילות לביטולו של שטר סילוק, הינן עילות על פי דיני החוזים, כגון טעות, הטעייה וכיוצב'.
המקרים בהם יקבל בית משפט תביעות לביטול התחייבויות על פי כתב הסילוק הינם נדירים למדי.
כפועל יוצא, יש להיות בטוחים ככל הניתן שמצבו של הנפגע הינו סופי, בטרם חתימה על כתב סילוק מול חברת הביטוח.