0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

איך מחשבים את גובה אחוזי הנכות בתאונת דרכים?

איך מחשבים את גובה אחוזי הנכות בתאונת דרכים?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תיקבע דרגת הנכות אך ורק באחד משני האופנים הראשון סעיף 6 א' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים או על ידי בקשה למינוי מומחה אשר תוגש לבית המשפט כנספח לכתב התביעה.
על פי החוק, לבית המשפט ישנה הסמכות למנות את המומחה אשר יחווה דעתו בנוגע לדרגת הנכות אשר לה זכאי התובע.
אפשרות נוספת אשר קיימת בסעיף 18 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986 מעניקה לצדדים את האפשרות להסכים בניהם על מינוי המומחה עוד לפני הגשת התובענה.
ישנו חריג אשר נלמד מסעיף 6 ב' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הקובע כי במידה שכבר נקבעה לנפגע דרגת נכות על פי כל דין בשל אותה תאונה, לפני שמיעת הראיות בתביעת הפיצויים מחברת הביטוח, הרי שאותה דרגת נכות שנקבעה תחייב גם בתביעה החדשה כנגד חברת הביטוח.
בכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתאונות דרכים על מנת לינחה את הנפגע האם מומלץ להגיש את התביעה או להמתין לקביעת דרגת הנכות על ידי הביטוח הלאומי.