0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

ניתן ליצור קשר גם בטלפון: 0723341806
*
*
*
*

עורך דין תאונות דרכים

קצת עלינו - משרד עו"ד רד, שאולי-מור.

המשרד הוקם בשנת 2001
המשרד שלנו שם לעצמו כמטרה לעזור לנפגעים בהתמודדות מול חברות הביטוח, מימוש זכויותיהם הרפואיות הן בביטוח לאומי, והן מול משרד הבריאות וביטוחים פרטיים. המשרד מייצג מבחירה תובעים בלבד ולא חברות ביטוח כאלה ואחרות. המשרד מלווה אנשים שנפגעו בתאונות דרכים קשות ומהווה עבורם עוגן ועזרה בכל היבט בו הם נדרשים עד לקבלת הפיצוי המלא. כל תיק וכל אדם הוא עולם מלא ומטופל באופן הזה. המשרד נלחם עבור הלקוחות והם סמוכים ובטוחים בהגיעם למשרד כי יקבלו את המרב שמגיע להם עם יחס אישי.

מהי "תאונת דרכים"?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, מגדיר "תאונת דרכים" כך- מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי";

כלומר יתכנו מיקרים שייכנסו להגדרה המשפטית של "תאונת דרכים" למרות שאינם חוזים תחת ההגדרה המילולית. כך למשל, מהו "שימוש ברכב מנועי"? חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגדיר זאת כך- "שימוש ברכב מנועי" - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;

כלומר, למשל, גם מיקרים כגון פגיעה תוך כדי כניסה לרכב חונה ופגיעה תוך כדי החלפת גלגל ברכב, ייחשבו "תאונת דרכים".

 

עבודה בזמן ימי מחלה - מי משלם את ימי המחלה במקרה של תאונת דרכים

במקרה של פגיעה בגין תאונת דרכים זכאי הנפגע לתשלום פיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ("ביטוח חובה").

ע"פ חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 סעיף   11 עובד לא זכאי לתשלום ימי מחלה מהמעסיק כאשר ישנו חיקוק אחר שלפיו מגיעים לעובד פיצויים עבור ימי המחלה.

וזו לשון החוק, סעיף 11: "עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות, למעט תשלום בעד נכות, גימלה לפי פרק ג'2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 או פיצויים מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], לא יהיה זכאי לדמי מחלה על פי-חוק זה לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור ולגבי כל תקופה שנקבע במפורש באותו חיקוק שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה."

לסיכום: אדם שנפגע בתאונת דרכים לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה ממעבידו. פיצוי בגין הפסד ימי עבודה משולם לעובד שנפגע מביטוח החובה של הרכב הפוגע.

ישנם מעסיקים המקדימים ומשלמים לעובד ימי מחלה למרות שאינם מחויבים בזאת. במקרה כזה יחתמו בהמשך על מסמך המאשר כי שילמו לעובד שכר על חשבון ימי מחלה שמגיעים לו מחברת הביטוח.

 תשלום ימי מחלה במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

המעסיק אינו מחויב לשלם דמי מחלה לעובד אשר נפגע בתאונת דרכים, גם כאשר התאונה אירעה בדרך לעבודה, במהלכה או בחזרה ממנה  וזאת ע"פ סעיף 11 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

מי משלם אם כן את ימי המחלה המוסד לביטוח לאומי או חברת הביטוח?

במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יפנה הנפגע למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל דמי פגיעה.

דמי פגיעה: ע"פ המוסד לביטוח לאומי נועדו לפצות על אובדן הכנסות מעבודה (כשכיר או כעצמאי) עקב הפגיעה בעבודה. דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן  בו אדם לא עבד ונזקק  לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

אם אדם נעדר מעל 12 ימים הוא יקבל פיצוי עבור כל הימים המוסד לביטוח לאומי, ואם נעדר פחות מ12 ימים הוא יקבל פיצוי החל מהיום הרביעי בלבד.

דמי הפגיעה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי הינם בשיעור 75% מהשכר בלבד.

את יתרת התשלום המגיע לנפגע כך שיקבל 100% מהפסדי השכר שנגרמו לו יתבע הנפגע מחברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה.

לסיכום: במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ימי מחלה והפסדי שכר ישולמו הן ע"י ביטוח לאומי והן ע"י חברת הביטוח בחלקים שונים.

ביטוח ופיצויים על תאונת דרכים

ביטוח אובדן כושר עבודה מגן על מבוטח במקרה שבעקבות תאונה או מחלה מאבד את יכולתו לעבוד ולפרנס את משפחתו והתלויים בו בעיסוקו טרם האירוע או בכל עיסוק סביר אחר. כאשר מצב של אי יכולת לעבוד יימשך מעבר לתקופת הביטוח הקצובה בפוליסה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי הביטוח החודשיים מחברת הביטוח.

התשלומים החודשיים ישולמו עד - שהמבוטח יחלים ויוכל לחזור לעבודתו / תום תקופת הביטוח / מות המבוטח.

כמו תמיד, חברות הביטוח לעורכי דין תאונת דרכים מנסות להפחית מעצמן אחריות לתשלום כספים למבוטחים ומחריגות מקרים בהם לא יהיה המבוטח זכאי בתגמולי הביטוח – תאונת עבודה, חבלה עצמית, שכרות, סמים, שירות צבאי, פעולת טרור, במקרה של זכאות לפנסיית נכות מגורמים אחרים יקוזז סכום הפיצוי מול קרנות פנסיה וחברות ביטוח שונות.

לפי פקודת הנזיקין, סכום המגיע למבוטח מביטוח פרטי לא יובא בחשבון הפיצויים.

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים הוא זכאי לפיצויים מכוח חוק הפלת"ד, אך כאשר מדובר במצב של אובדן כושר עבודה, יכול הנפגע במידה ויש לו פוליסת שנועדה לפצותו בגין אובדן כושר עבודה, לתבוע בנוסף לביטוח החובה את הכספים המגיעים לו מכוח הפוליסה הפרטית שלו.

במקרים מסוימים, יהא נפגע שאיבד לחלוטין את כושר עבודתו בגין התאונה, זכאי גם לקבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי (המחלקה לנכות כללית).

 

במקרה של תאונת דרכים

תאונות דרכים הן דבר לא צפוי. רוב התאונות מתרחשות בדרך אל העבודה או ממנה, בכבישים עירוניים, ובמרחק של לא יותר מ-25 ק"מ מהבית. למרבה המזל, עיקר התאונות אינו מערב פגיעות פיזיות, אלא רק נזקי רכב במידות חומרה שונות.

עורך דין תאונות דרכים בתל אביב מומלץ ביותר. למרות שגם אם אתם נהגים מנוסים ואחראיים, וגם אם תנהגו ברמה הגבוה ביותר ותצייתו לכלל החוקים – לא הכל תלוי בכם. מספיק שנהג אחר יטעה או יבצע תנועה פזיזה מדי – ואתם מעורבים בתאונה.

למרות שתאונה תמיד תתפוס אותנו מופתעים, ניתן עדיין להכין מראש מספר דברים שיקלו עלינו מאד במקרה של תאונת דרכים. ראשון שבדברים – בטיחות!

הכינו מראש תיק עזרה ראשונה ושאו אותו תמיד בתא המטען או מתחת לאחד ממושבי הרכב. במקרה ויש נפגעים בתאונה – חבישה ראשונית יכולה להפחית את חומרת הפציעה ובמקרים מסויימים להציל חיים. גם אם אינכם בקיאים בהגשת עזרה ראשונה, סביר להניח כי למקום יגיע מישהו שכן מסוגל לעזור. מעבר לכך – נחמד לדעת שיותר לא תתקעו בלי פלסטר או חומר חיטוי.

בנוסף לעזרה הראשונה, הכינו לכם לרכב 'ערכת אחריות עצמית'. בתוך שקית קטנה – שימו לכם עט, פנקס קטן או 2 דפי נייר, פנס פשוט (ניתן לקנות בחנות צעצועים וסטוקים פנס בפחות מ-5 שקלים), ואם יש ברשותכם מצלמה דיגיטלית, צרפו אותה לערכה.

נכון להיום, כל סמארטפון ייתן מענה המחליף את 'ערכת אחריות עצמית', כולל מצלמה ופנס. אך קחו בחשבון כי לעתים במצב של תאונה הטלפון הסלולארי יכול ללכת לאיבוד, להישבר, ותופעה נוספת שכולנו חווים על בסיס יומי – להשאר בלי סוללה.

אם כבר כתבנו על סמארטפון – אולי הדבר ייראה מוגזם או חרדתי במעט, אבל מה מפריע לכם להגדיר בחיוג המקוצר את מספר החירום של המשטרה?

עוד דבר שסמארטפון אינו יכול לתת עליו פתרון ישיר, בעוד ש'ערכת אחריות עצמית' כן – הוא מקרה שבו אתם נוטלים תרופות או רגישים לחומרים מסויימים. מדבקה לבנה עם הוראות טיפול מיוחדות על גב שקית הערכה יכולה לשנות את מהירות ורמת הטיפול במקרה שנפגעתם בתאונה, פאראמדיק או מגיש עזרה ראשונה יוכל לראות את הפרטים בקלות, ולתת מענה בהתאם.

דברים קטנים עושים הבדל גדול.

 

במקרה של תאונת דרכים – התנהגות בשטח

לאחר שקיבלתם מאיתנו טיפים על פריטים שרצוי שיהיו ברכב בזמן תאונה – נתייחס כרגע לנושא חשוב לא פחות והוא התנהגות בשטח לאחר תאונה.

כפי שכבר ציינו במאמרים קודמים – להתנהגות ולהתנהלות בשטח יש משקל מכריע במקרה של תביעת פיצויים, בין אם האשמה תחול עליכם ובין אם לא. יש לזכור כי לעיתים מתרחש אסון מוות בתאונת דרכים ובמקרה זה השותף צריך להתייחס להנחיות ולשמור על קור רוח.

כאשר נקלעתם לתאונת דרכים – דבר ראשון דאגו לשלום הנוסעים, בין אם מדובר בנוסעים ברכב שלכם ובין אם מדובר בצד שלישי. במידה ויש נפגעים חשוב מאד להגיב בקור רוח מירבי ולהרחיק סכנות מיידיות, כגון הרחקת נוסעים מרכב שעשוי להידלק, חפצים חדים או עצמים כמו עצים, שעלולים לקרוס או לפגוע נוסעים. במידה ויש נוסעים לכודים יש לנסות ולחלץ אותם, תוך המנעות מסיכון שלהם או שלכם. במידה ואתם נפגעתם כמובן – דאגו לטפל בעצמכם ואל תהססו לבקש סיוע מעוברי דרך. הזעיקו עזרה ראשונה, משטרה, ואם קיים צורך בחילוץ – מכבי אש. נסו לזכור כמה שיותר פרטים מהאירוע עצמו, כיצד התרחש, מי המעורבים, שעת המקרה. כדאי מאד לרשום את הדברים ולצלם במידה ואפשר. העבירו את הפרטים האלו לכוחות המשטרה או המחלצים בשטח.

רק לאחר שכל הטיםפול בנפגעים והחילוץ הסתיים – התפנו לטפל בעניינים הפורמליים כגון הערכת נזקים, החלפת פרטים וכיו"ב.

מיותר לציין, כי במידה ואתה עצמכם פצועים, טפלו גם בעצמכם, העזרו בעובר אורח או פאראמדיק, ואם עולה צורך – התפנו לבית החולים.

 

איך מחליפים פרטים:

ראשית – ובעיקר אם מדובר בתאונת דרכים בדרך לעבודה -  לעולם אל תודו באשמה! זכרו ורשמו לפניכם את פרטי התאונה והמהלכים שהובילו להתרחשותה בצורה המיטבית ביותר שתוכלו. השאירו לבוחני הרכב, הביטוח והגורמים המוסמכים להחליט מי אשם וכמה.

אספו מהגורם הישיר המעורב בתאונה את מירב הפרטים: שם מלא, מספר תעודת זהות, פרטי טלפון סלולארי, פרטי רכב ופוליסת ביטוח. חשוב מאד כי תבקשו מסמכים רשמיים של הפרטים הנ"ל, ולא תסתפקו בדברים שהאדם אומר לכם בעל פה. אל תהססו לתת את אותם פרטים לאותו אדם.

צלמו כמה שיותר תמונות: צלמו את רכבכם ואת הנזק שנגרם לו, עשו זאת ממספר זויות. היה ובתאונה מעורב רכב נוסף -צלמו גם אותו ואת הנזק שנגרם לו. במידה ותראו על הרכב נזקים ממקרים שאינם קשורים לתאונה – הקפידו לצלם גם אותם.

במידה ונגרמו חבלות פיזיות – צלמו גם אותן. הקפידו לשמר את תאריך הצילום, לפציעות יש נטיה לשנות צורה.

גם את זירת התאונה יש לצלם – נקודות תורפה, תמרורים, רמזורים, פסי הפרדה, מעברי חציה וכל דבר אשר יכול לשמש עדות חיה לתחקור התאונה.

נסו לאסוף מידע מעדים לתאונה ועוברי אורח. בקשו מהם למסור את מירב הפרטים שהם זוכרים מהמקרה. במידה ומתאפשר – הקליטו אותם. בקשו מהם בנימוס את פרטיהם למקרה שבו יוכלו למסור עדות, יתרון משמעותי במקרה של תביעות או תאונות מורכבות. אל תהיו אגרסיביים מדי ושאלו האם יהיו מוכנים לסייע לכם במקרה של תביעה.

לא פחות חשוב – השתדלו להמנע מחיכוך עם הנהג הנוסף המעורב. במידה ויש מחלוקת גדולה מדי. נסו להתרכז באיסוף הפרטים הרשומים מעלה, ואל תגררו לשום דבר מעבר לכך.

במידה ואתם חשים כי יש פה נסיון לעוות דברים, להפיל עליכם אשמה שאינה שלכם או לתקוף אתכם – ניתן להזמין משטרה.

אף חברת ביטוח לא תאהב את הדבר, אך לפעמים, במיוחד במקרים בהם אתם חפים מכל עבירה – הדבר יכול לסייע.


מתי מתפנים לבית החולים?

כאשר תאונת דרכים בצבא קורית, הצבא לרוב ידאג לכך. לא כל הפגיעות בתאונת דרכים הינן פגיעות מיידיות. כאשר מדובר בפציעות חיצוניות ניתן לראות אותן בבירור מיד לאחר התאונה, למרות שבהרבה מקרים חלה החמרה בפציעה לאחר מספר שעות או ימים, כמו במקרים של שטפי-דם או דלקות המתפתחות עקב זיהום או אי טיפול מיידי בפציעה. כאשר מדובר בפציעה גלויה לעין, בדרך כלל הפצוע מתפנה או מפונה לבדיקה וקבלת טיפול בבית החולים. חשוב לדעת כי גם אם מדובר בפציעה קלה ביותר – די אפילו בשריטה קטנה – מומלץ מאד להתפנות לבית החולים, לא רק מסיבות הקשורות לתביעות ביטוח, אלא גם כדי לוודא שאכן מדובר בפציעה פשוטה – יכול להיות שזכוכית נכנסה תחת העור ואין לנו מושג, ייתכן והשריטה נגרמה ממתכת חלודה, וקיים חשש לטטאנוס או זיהום אחר.

אך לא כל הפציעות הן חיצוניות, ולא כל החבלות הן מיידיות. כאשר אדם מעורב בתאונה – יכול להווצר מצב כמו שטף דם תת-עורי, אשר לא נראה לעין. אותו אדם אף יכול לא לחוש בכאב פיזי, ויומיים לאחר מכן להתמוטט עקב דימום פנימי. פציעות מסוג שכזה הסתיימו אף במוות לא פעם. פציעה נוספת מוכרת המגיעה בהשהייה היא 'צליפת השוט', או whiplash. פציעה זו מאופיינת במכה עמומה בחוליות הצוואר כתוצאה מתנגשות, כשרק אחרי מספר ימים מתפתחים כאבים עזים באיזור הצוואר, הגב והראש. גם פציעה זו מסכנת חיים, וגם אותה לו תמיד ניתן לאבחן בשטח.

לכן, במידה ואתם מעורבים בתאונה, וחשים כאב, אפילו קל שבקלים – פנו את עצמכם לבית החולים הקרוב. בין אם מדובר באופן מיידי ובין אם במספר ימים לאחריה. זכרו כי אבחון וקבלת טיפול נכון יכולים לחסוך כאבים מיותרים בהמשך, ואף לשמור על חייכם. טיפול נכון והתנהלות נכונה מצדכם חיונית אף לחברות הביטוח ומהווה בסיס להצלחה בתביעה.גם במידה ואינכם חשים כאב כלל, אך אתם סובלים מחשש מסוים, חרדה או תחושת דחק – עשו לעצמכם טובה גדולה והתפנו לבית החולים. מוטב להיות בטוחים ולבדוק את עצמכם, ותחושות בטן הן משהו שמאד מומלץ להתחשב בו.

 

שוויון זכויות בתיקי תביעות?


הידעתם כי בתביעות נזיקין בגין תאונות דרכים, באופן הפוך לגמרי מאשר במציאות – תיק של אישה שווה יותר מתיק של גבר.

משמעות הדבר היא, כי אישה אשר נקבעה לה נכות גבוהה עד מלאה – תקבל יותר כסף מגבר במצב מקביל. הסיבה לכך נעוצה במגוון תפקידיה הרב של האישה. כלומר, על-פי רוב, נשים נושאות ביותר תפקידים מגברים. נוסף על עבודה מקצועית בתחומים שונים – אלו הן הנשים שמבצעות את רוב מטלות הבית, כגון ניקיון, בישול, טיפול בילדים ועוד. נוסף על כן – גם כאשר אישה יוצאת לפנסיה, היא עדיין ממשיכה לשאת במטלות הבית, כך שמבחינת בתי המשפט בישראל – אישה עובדת עד יום מותה. בעוד שעבור עבודה מקצועית האישה מקבלת שכר על-פי חוק, בעבור מטלות הבית היא אינה מקבלת שכר, אך ניתן להניח כי עקב הנכות שנגרמה לה היא תזדקק לסיוע של עוזרת או מטפלת מקצועית, ואת הדבר הזה צריך לדעת לתרגם לכסף. התחשיב הזה הינו סוד נסתר בעיני רוב הציבור, וכאשר מוגשת תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים, ללא ייעוץ מוקדם עם עורך-דין מומחה בתחום – נקודה זו, כמו נקודות נוספות רבות – עלול להשמט מהעין. במקביל, ניתן להתייחס למטלות 'גבריות' יותר גם כמקור לפיצויים, היה והתובע גבר. לדוגמה – אדם אשר היה מטפל בתחזוקת הבית שלו בכל הקשור לשיפוצים, תיקוני חשמל, גינון, צביעה וכיו"ב, היה ונפגע בתאונת דרכים ונקבעה לו נכות אשר מונעת ממנו לבצע את הדברים הנ"ל כהלכתם – יהיה זכאי אף הוא לפיצויים מוגדלים.

זו בדיוק הסיבה שבעטיה אנו ממליצים לכם להיוועץ בעורך דין מוסמך ומנוסה, המכיר את כל החוקים והכללים, עד אחרונת האותיות בנושא.