0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

בזמן "רגילה" נסעתי באופנוע ועשיתי תאונה האם אני יכול לתבוע את משרד הביטחון?

בזמן "רגילה" נסעתי באופנוע ועשיתי תאונה האם אני יכול לתבוע את משרד הביטחון?

ככלל, חייל אשר נמצא בחופשה אינו יכול לתבוע את משרד הביטחון על פגיעות, שכן החוק מפצה רק פגיעות שנגרמו עקב השירות,
(סע' 1 (א) לחוק) האומר: "רואים חבלה שאירעה לחייל או לחייל משוחרר כחבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם אם היא נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו ובלבד ששהותו מחוץ למחנה היתה כדין ולא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו".
לכן, חייל אשר יצא ל"רגילה" ובזמן הנסיעה מהבסיס הביתה או מהבית חזרה לבסיס, ונפגע בתאונת דרכים מקיים את התנאי ההכרחי הקבוע בחוק.
עורכי דין תאונות דרכים, אולם, לפי חוק זה חייל בזמן חופשה אינו יכול לתבוע את משרד הביטחון. שכן לא נפצע עקב שירותו.
לכלל זה ישנם חריגים: חייל שנפגע בחופשה, יוכר כנכה צה"ל, רק אם מתקיימים לגביו תנאים מסויימים, הקבועים בחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תשמ"ח – 1988.
התנאים העיקריים בחוק, להכרה בחייל שנפגע בחופשה, כנכה צה"ל, הם:

• החייל הינו חייל בשירות חובה.
• הנכות הינה כתוצאה מחבלה.
• החבלה ארעה בעת שהחייל לא נעדר מהשירות שלא ברשות.
• החבלה ארעה בתוך התקופה של 30 הימים הראשונים לחופשה.
• דרגת הנכות הינה 20% או יותר.

לפיכך, חייל חובה, שנפגע כתוצאה מחבלה בחופשה, ודרגת הנכות שלו היא 19%, לא יזכה להכרה, ולכל זכויות שהן, על אף שמדובר בנכות משמעותית, שיתכן שמגבילה אותו ופוגעת בתפקודו.
את דרגת הנכות קובעת ועדה רפואית לפי חוק הנכים, בהתאם לתקנות הנכים.
כאשר הנכות זמנית, תחול ההכרה רק כל עוד הנכות הינה 20% ויותר.
בכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום על מנת לבנות את תיק התביעה בצורה היעילה ביותר עבור הנפגע.