0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם יש השתתפות עצמית בביטוח חובה?

האם יש השתתפות עצמית בביטוח חובה?

ראשית יש להבין מהו ביטוח חובה, ומהי ההשתתפות העצמית.
סעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970
חובת פוליסה [תיקון: תשל"ה] בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.
מלשון החוק ברור כי נסיעה ללא ביטוח חובה הינה בניגוד גמור לחוק.
אם כן, מהו ביטוח חובה?
ביטוח חובה הינו ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או להולכי רגל בתביעות תאונת דרכים.
ביטוח החובה מכסה את התחומים הבאים: עלויות הוצאות רפואיות, פיצוי על אבדן כושר השתכרות, פיצויים על כאב וסבל כתוצאה מן התאונה.
עקרון השתתפות עצמית – זהו עקרון המקובל בתחום הביטוח, אשר נועד לשתף את המבוטח בתוצאות המעשים אשר בגינם חל הביטוח. בבסיס הרעיון עומד, בין היתר, הרעיון כי הנהג יפעל למניעת הנזק וינהג צורה בטוחה וזהירה יותר. כמו כן השתתפות עצמית מוזילה את עלויות פרמיית הביטוח.
נכון להיום, אין השתתפות עצמית בבטוח חובה, ברם, ישנה הצעה לתיקון החוק.
לאחר קבלת ההצעה, יחול עקרון ההשתתפות העצמית בביטוח החובה.
ניתן לעיין בהצעת שינוי החוק באתר משרד האוצר.