0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם נזק נפשי נחשב פגיעה בתאונת דרכים?

האם נזק נפשי נחשב פגיעה בתאונת דרכים?

נהוג לחשוב שרק פגיעה גופנית פיזית מכוסה במסגרת החוק לפיצוי נפגעים בתאונות דרכים.
בפועל גם נזק נפשי אשר נגרם לאדם שהיה מעורב בתאונת דרכים הינו בר פיצוי.
יודגש, נזק נפשי הינו שווה ערך לכל פגיעה גופנית פיזית לצורך קבלת פיצוי לנפגע בתאונת דרכים.
יש להבחין בין נזק נפשי עקיף, שהינו כאמור נזק גופני בר פיצוי כמו כל נזק פיזי אחר שנגרם לנפגע בתאונת דרכים לבין נזק נפשי עקיף.
עורכי דין תאונות דרכים רע"א 444/87 אלסוחה נ' עזבון המנוח דהאן, עוסק בסוגית הפיצוי בגין נזק נפשי עקיף הנגרם כתוצאה מחשיפה לפגיעת אחר בתאונת דרכים. בעניין אלסוחה נקבעו 4 קריטריונים המקימים את הזכאות לפיצוי בגין נזק נפשי עקיף.
1.זהות התובע – מחד נקבע כי רק בן משפחה מדרגה ראשונה יוכל לתבוע נזק נפשי, בעקבות תאונה של בן משפחתו. מאידך אנו עדים למקרים בהם חלה הרחבה בפסיקה וניתן פיצוי בגין נזק נפשי לנפגעים בדרגת קרבה רחוקה יותר.
2. התרשמות ישירה מהאירוע המזיק- ההלכה קבעה כי ככל שהנפגע מתרשם באופן בלתי אמצעי מאירוע התאונה אזי שיהיה ניתן לקבוע כי נגרם לו נזק נפשי מתאונה. כיוצא מן הכלל ישנם מקרים בהם נקבע נזק נפשי בעצם קבלת הידיעה כי אדם נפגע בתאונת דרכים.
3. מידת הפגיעה הנפשית – ההלכה קובעת שכדי לקבוע נזק נפשי יש צורך פגיעה נפשית ברמה גבוהה אשר יכולה להגיע לכדי מחלת נפש או בעצם היווצרות נזק נפשי עוצמתי , המכונה גם נוירוזיס - חוסר איזון נפשי אשר פוגע באיכות החיים, ביכולת התפקוד וההתמודדות.
4. מידת הקרבה במקום ובזמן לאירוע המזיק- ככל שהנפגע קרוב יותר לאירוע פיזית ככה ניתן להוכיח את נזקו הנפשי הישיר מתאונת הדרכים. חלה הקלה בקריטריון זה, כאשר ניתן להוכיח נזק נפשי עקיף הנגרם מעצם קבלת הידיעה על התאונה.