0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

האם תאונת מלגזה הינה תאונת דרכים?

האם תאונת מלגזה הינה תאונת דרכים?

מלגזה מוגדרת ככלי רכב מיוחד, אשר אינו משמש לתחבורה גרידא אלא לשינוע סחורה, ציוד וחומרי גלם ממקום למקום. פעמים רבות מוגבל שטח העבודה של מלגזה אל בין קירותיו של מבנה המשמש מחסן או סדנא.
מלגזות מוגדרות כרכב מנועי לכל דבר ועניין ולכן מלגזה חייבת במספר רישוי ובביטוח חובה. אם כי ישנה מלגזה מסוג מסויים המכוונת על ידי מפעיל הצועד רגלית לידה, מלגזות מסוג זה אינן חייבות בביטוח חובה וכן המפעיל אינו חייב להחזיק רישיון מלגזה בתוקף.
בפסק הדין קרנית נ' עופר נחום פ"ד נ"א(4) 659, נקבע כי ההגדרה הבסיסית של "רכב מנועי" בסעיף 1 לחוק הפיצויים מבוססת על ארבעה מרכיבים: "רכב"; "הנע בכוח מיכני"; "על פני הקרקע"; "ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית" בכל מה שקשור לעניין המלגזה מגולמות שתי דרישות נפרדות ומצטברות. הדרישה הראשונה היא שלפחות אחד מייעודיו של הרכב יהיה לשמש לתחבורה יבשתית. הדרישה השנייה היא שייעוד תחבורתי זה יהיה "עיקר יעודו" של הרכב. במסגרת זו אין לבחון את הנסיבות המיוחדות שבהן הופעל הכלי בעת קרות התאונה, עורכי דין תאונות דרכים, אלא יש להסתפק בבחינת השאלה מהו ייעודו העיקרי של הרכב, על-פי טיבו, היינו למה נועד הרכב לשמש בדרך-כלל.
באותם מקרים שבהם מעורב "רכב מנועי" על-פי הגדרת המונח, ואשר נופלים לכאורה למסגרת ההגדרה הבסיסית של "תאונת דרכים" בחוק הפיצויים, ייבחן קיומו של הסיכון התעבורתי בשני שלבים שונים. בשלב הראשון, כאשר נבדקת השאלה אם מדובר ב"רכב מנועי" כהגדרתו בחוק הפיצויים, נבחן קיומו של סיכון תעבורתי אשר טמון אינהרנטית ברכב.
לעניין תכולת חוק הפלת''ד קבע בית המשפט בפסק דין "א 5757/97, אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' זיאד עלי חמדה ואח', פ"ד נג (5), 849 , נאמר כי המחפר נשוא הדיון עונה להגדרת המונח "רכב" לפי חוק הפיצויים והשימוש שנעשה בו נכנס לגדר ההגדרה של שימוש ברכב מנועי. כפועל יוצא פסק בית המשפט כי התאונה היא "תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק הפיצויים. בנוסף, נקבע כי המערערת מושתקת מלהתכחש לחבותה על פי הפוליסה אשר הוצאה על ידה. בית המשפט אף קבע, שניתן להשתית את חובתה של המערערת לפצות את המשיב על חוזה הביטוח שכרתה עם בעלת המחפר.