0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

חברת הביטוח שלחה אליי חוקר פרטי, מה לעשות?

חברת הביטוח שלחה אליי חוקר פרטי, מה לעשות?

ראשית יובהר כי לא קיימת שום חובה חוקית לענות על שאלות החוקר, מטרתה הבלעדית של חקירה זו הינה להקטין את גובה הפיצויים אשר ישולמו בסוף ההליך.
מאחר ונאסר על עורך-דין המייצג את חברת הביטוח לפנות לנפגע מיוצג, ולשוחח איתו ישירות שולחת חברת הביטוח חוקרים אשר יבררו את נסיבות התאונה וינסו להעריך את מצבו של הניזוק. שיחות אלה הינן בדרך כלל מוקלטות ו/או מצולמות, ומשמשות את חברת הביטוח לבחינת מצבו של הניזוק.
חברת הביטוח תציג את הממצאים בדרך שתיטיב עמה, ותנסה להראות כי פגיעתו של הניזוק הינה פחותה יותר מאשר הנטען על ידו.
יודגש כי אין לניזוק ממה לחשוש מאחר ואין הוא משקר לגבי מצבו הרפואי, אולם אופן הצגת אותם הדברים על ידי חברת הביטוח יכולה להזיק לתביעה ולהוריד את סיכוייה לזכות.
דרך הפעולה במקרה זה הינה להפנות את החוקר לעורך הדין המייצג, ולסרב באופן מוחלט לשתף פעולה עם החוקר.