0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים ?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד"), מגדיר תאונת דרכים כדלקמן:

"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה"; - זוהי ההגדרה העיקרית של תאונת דרכים.

בנוסף מגדיר החוק גם מקרים נוספים שאינם נכנסים לתוך ההגדרה העיקרית
יראו כתאונת דרכים גם:
א. מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב,
ב. וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו לדוגמא רכב אשר חונה על מדרכה המסומנת "באדום – לבן", מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי לדוגמא: התנגשות רכב בקיר.
ג. ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי, לדוגמא: אדם אשר דורס אדם רכב באמצעות רכב במטרה לפגוע בו .

על פי הגדרה זו, תאונת דרכים הינה תאונה שנגרמה לאדם עקב שימוש ברכב מנועי למטרות שהינן תחבורה. ההגדרה קובעת כי מי שיוכל שיחשב כנפגע הוא המשתמש ברכב נהג הרכב, נוסע ברכב או הולך רגל שנפגע מהרכב.

החוק הוא חוק ללא אשם. ישנם חריגים מועטים למקרים שבהם לא יקבל נפגע פיצוי על פי החוק.
בהתייחס לסוגית האשם בתאונה, מטרת החוק הינה לתת פיצוי לרוב המוחלט של הנפגעים בתאונות דרכים, וזאת ללא קשר ישיר לסוגיה מי אשם בתאונה. כלומר גם אם אדם אשם בתאונה בה הוא נפגע, בכל זאת קיימת לו זכות לפיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם לו.
החוק מגדיר אלו מקרים יחשבו לתאונת דרכים ואילו לא, כאשר בשורה התחתונה החוק מגדיר מקרים יוצאי דופן שאינם מוגדרים תאונת דרכים ולכן לא יזכו בפיצוי. באופן עקרוני, ניתן לומר כי סוגי השימוש ברכב שלהלן ייחשבו "לתאונת דרכים" המזכה בפיצוי על פי החוק:
1. תוך כדי נסיעה ברכב.
2. כניסה לתוכו או ירידה ממנו.
3. החניית הרכב.
4. דחיפתו או גרירתו.
5. טיפול או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי הנהג או אדם אחר שלא בנסגרת עבודתו.
6. הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה או כשהוא עומד או חונה (ובתנאי שהנפגע לא נפגע במסגרת עבודתו)
7. הימצאות ברכב בעת חנייה במקום אסור.

עורך דין תאונות דרכים - תנאי נוסף להתקיימות תאונת דרכים אשר תזכה בפיצוי היא כי הרכב המעורב יכלל בהגדרת "רכב מנועי" על פי חוק הפלת''ד.
החוק מכיל בתוכו מכוניות פרטיות, מכוניות מסחריות, אופנועים, קטנועים, אוטובוסים, מיניבוסים, מוניות, משאיות, רכבות, טרקטורים, מכונות ניידות הכשירות לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ובהגדרה כוללת, כל רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית.