0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

נהגתי ללא ביטוח אבל הנהג השני אשם, האם אוכל לתבוע?

נהגתי ללא ביטוח אבל הנהג השני אשם, האם אוכל לתבוע?

כאמור, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקנה פיצוי לכל נפגע גוף שנפגע עקב תאונת דרכים. עורכי דין תאונות דרכים יכולים לסייע בכך.
החריגים לכלל זה מנויים בסעיף 7 לחוק.
כך למשל, מגביל סעיף 7 (5) לחוק את זכותם של נפגעים, וקובע כי "מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;"
מלשון החוק ברור שככלל, אדם שנהג ללא ביטוח אין לו תקנה, ואינו יכול לתבוע במסגרת חוק זה.
יחד עם זאת משלא קיימת עילה לפי חוק הפיצויים, זכאי מי שנפגע בתאונה כאשר נהג ללא ביטוח, לתבוע מעורבים אחרים אשר אשמים לדעתו בתאונה.
כאמור לתביעה על פי חוק הפיצויים יתרון אחד גדול, אין צורך להוכיח אשם.
אך, בניגוד לחוק הפיצויים, תביעה על פי פקודת הנזיקין דורשת את הוכחת אשמו של הנתבע.