0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

נפגעתי בדרך לעבודה, האם זו תאונות דרכים?

נפגעתי בדרך לעבודה, האם זו תאונות דרכים?

האינסטינקט הראשוני הינו אמנם להגדיר תאונת עבודה כתאונה המתרחשת בתוך מקום העבודה, אך בחוק הביטוח הלאומי קיימים כללים המרחיבים את הגדרה זו וקובעים כי תאונת עבודה היא, בין השאר, תאונה שאירעה לעובד בדרכו לעבודה, או בחזרתו ממנה, וזאת כאשר עשה את דרכו במסלול הרגיל וללא סטייה מיוחדת, כך שגם בגין תאונה זו יהיה זכאי הניזוק לפיצויים והטבות במסגרת חוק הביטוח הלאומי.

עבודה סמינריונית במשפטים היא עבודה אקדמית שכותבים סטודנטים למשפטים במהלך לימודיהם. העבודה נכתבת במסגרת קורס סמינר, שבמסגרתו הסטודנטים בוחרים נושא משפטי ספציפי ומעמיקים בו.

עבודות סמינריוניות במשפטים יכולות לנוע על פני מגוון רחב של נושאים, החל מנושאים עיוניים במשפט, כגון תיאוריות משפטיות או דיני יסוד, ועד לנושאים פרקטיים יותר, כגון דיני נזיקין או דיני עבודה.

העבודה הסמינריונית היא הזדמנות עבור הסטודנטים להעמיק בידע שלהם בתחום המשפטי, לפתח את כישורי הכתיבה והחשיבה הביקורתית שלהם, ולתרום לדיון המשפטי.


תאונת דרכים שאירעה בדרך לעבודה, הינה תאונת דרכים כמו כל אחרת, בכפוף לכך שלנפגע קמה גם עילת תביעה מול המוסד לביטוח לאומי, מחלקת נפגעי עבודה, בהיותה של התאונה גם תאונת עבודה, או "תאונת דרכים בעבודה".
במקרה כזה, יהא הנפגע זכאי לפיצוי הן ממבטחת הרכב בביטוח חובה והן מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד, שסכום הפיצוי המצטבר, לא יעלה על סך הנזק שנגרם לו.