0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

נפגעתי בתאונת דרכים בתוך הבסיס בהיותי חייל, מי ישלם לי ?

נפגעתי בתאונת דרכים בתוך הבסיס בהיותי חייל, מי ישלם לי ?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב
חבלה בדרך למחנה או ממנו (תיקון מס' 5) תשכ"ח-1968
1 א (א) רואים חבלה שאירעה לחייל או לחייל משוחרר כחבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם אם היא נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו ובלבד ששהותו מחוץ למחנה הייתה כדין ולא חלו בדרך הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו.
(ב) לענין סעיף זה - "מחנה" - המקום בו שוהה החייל תוך שירותו הצבאי ולגבי איש מילואים - לרבות מקום התייצבותו;
במקרה זה יש להגיש את התביעה לקצין התגמולים, מלשון החוק עולה כי חייל אשר נמצא בבסיס, בדרך ממנו או בדרך אליו, ונפגע עקב שירותו ובמהלכו יהיה זכאי לתבוע את משרד הביטחון ולבקש להכיר בו למעשה כ"נכה צה"ל", עליו לתבוע את פיצוייו מקצין התגמולים.
במידה והרכב הפוגע היה רכב אזרחי, ניתן לבחור בין הגשת תביעה כנגד משרד הביטחון או כנגד חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את רכב שבו נסעת או הפוגע במידה ולא היית אחד מנוסעי הרכב.
חייל זכאי להכרה של משרד הביטחון רק אם נכותו הסופית תהיה מעל 20% (!)
הבחירה את מי לתבוע קריטית, רצוי ואף מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום טרם קבלת החלטה.