0723341806
 

להתייעצות עם צוות עורכי הדין התקשרו: 0723341806

הנהלת משרד עו"ד רד, שאולי-מור

קיבלתי ימי מחלה ואני רוצה לחזור לעבודה. האם הדבר יפגע בי?

קיבלתי ימי מחלה ואני רוצה לחזור לעבודה. האם הדבר יפגע בי?

דמי מחלה משולמים לעובד כאשר הוא אינו יכול לעבוד עקב מחלה. עובד זכאי לדמי מחלה אשר נעדר מהעבודה 'עקב אי כשירות זמנית או קבועה לבצע את עבודתו, הנובעת ע"פ ממצאים רפואיים ממצב בריאותי לקוי" ולא משנה ממה נגרמה אותה אי כשירות, גם אם נגרמה עקב רשלנותו של העובד עצמו.

חובה על העובד להודיע למעבידו תוך שלושה ימי היעדרות שהוא נעדר מהעבודה עקב מחלה. דינם של דמי המחלה כדין שכר עבודה ולכן על המעביד לשלם לעובד את דמי המחלה במועד שהיה משלם לו את שכרו כאילו עבד.  תשלום דמי המחלה מותנה בהצגת אישור רפואי החל מהיום השני ואילך להיעדרות העובד.

בפס"ד אליהו סבאג– אדם שתבע פיצויי פיטורים מעבודתו עקב פגיעה בתאונת דרכים ונוסף לכך תשלום דמי מחלה, המעסיק טען שהתעודות הרפואיות שהציג אינן מהימנות ושהעובד עבד עם בנו באותם הימים הרשומים בתעודות הרפואיות שלו כימי מחלה ועל כן לא מגיעים לו דמי מחלה.

בהקשר של מהימנותן של התעודות הרפואיות קבע בית הדין שאם המעסיק חשש שהתעודות הרפואיות אותן הביא העובד אינן מהימנות היה עליו לפעול ע"פ החוק ולדרוש מהעובד לעבור בדיקה רפואית שתקבע אי כשירות לעבודה.

סעיף 10 לחוק דמי מחלה קובע כי עובד שעבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה, עקב אותה מחלה.

בהקשר של עבודתו של אליהו בזמן ימי המחלה הרשומים בתעודות הרפואיות - הוכח כי אליהו רק עזר לבנו בדוכן המזון שבבעלותו בימי שישי, ביה"ד מצא שזה מהווה ניצול לרעה של תעודת המחלה ולכן נפסק שיש הצדקה לשלילת תשלום הודעה מוקדמת אך עדיין זכאי לתשלום מלא של הפיצויים.